Jul 2010

Betäckning med Bárðdur

Nu finns Bárður hemma och han kan ta emot ston för betäckning!

I år höjde Bárður sin bedömning och har nu
8,30 för ridegenskaper med bl a 8,5 för tölt, pass, spirit och helhetsintryck! För exteriör 7,91 och totalt blev det 8,15. För mer information se Hingstar.
Är du intresserad av att lämna ditt sto hos Bárður
kontakta gärna oss på tel 0493-660 70, 0493-660 60 mobil 0707-43 07 09.