Sep 2008

Ny sida

Nu har vi en ny sida som heter Avkommor. Där kommer vi att lägga in hästar som har fötts upp hos oss. Till att börja med har ett antal av årets föl lagts in. Samtliga av dessa föl har vår hingst Erro från Mörtö som far.


Roði från Hvidagården